จิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา

กิจกรรมโครงงานคุณธรรมจิตอาสา(Public Mild) พัฒนาสุขาโรงเรียน นักเรียนคนเก่ง ได้จัดกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคิดคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการนั้นคือ “ความมีน้ำใจ” ที่หมายรวมถึงการไม่ทอดทิ้งกัน มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อส่วนรวม   และการดำเนินชีวิตโดยอาศัยหลักธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้เด็กนักเรียนสมาชิกในกลุ่มมีจิตสาธารณะในการทำงานเพื่อส่วนรวม รู้จักความมีน้ำใจ และเสียสละเพื่อส่วนรวมและทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้สามารถนำไปปรับใช้ใน การดำเนินชีวิตในสังคมได้จริงตลอดจนนำไปแบบอย่างสำหรับทำงานในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีต่อไ ขอปรบดังๆ ชมชเชยให้ครับ

ผอ.โย เขียนข่าว/รายงาน

Advertisements
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: