ส้วมสุขสันต์

Camera 360Camera 360  Camera 360 Camera 360  Camera 360Camera 360

กิจกรรม “ส้วมสุขสันต์” ตามเอกลักษณ์ “สะอาดกายเจริญวัย” ของโรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา

ผอ.โยธิน  เขียววิชัย ข่าว

Advertisements

เรียงความเรื่อง แม่

 

เรียงความเรื่อง แม่

เนื่องในโอกาสวันแม่ขอฝากเรื่องราวอันน่าประทับใจให้กับลูก ๆ และนักเรียนที่น่ารักของครูทุก ๆ คน นะครับ

ขอบคุณ Website   www.youtube.com ที่มาของเพลงนะครับ

ผอ.โย (โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา) เรื่อง/Post

จิตอาสา

กิจกรรมจิตอาสา ณ โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา

กิจกรรมโครงงานคุณธรรมจิตอาสา(Public Mild) พัฒนาสุขาโรงเรียน นักเรียนคนเก่ง ได้จัดกิจกรรมภายใต้กรอบแนวคิดคุณธรรมพื้นฐาน ๘ ประการนั้นคือ “ความมีน้ำใจ” ที่หมายรวมถึงการไม่ทอดทิ้งกัน มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อส่วนรวม   และการดำเนินชีวิตโดยอาศัยหลักธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้เด็กนักเรียนสมาชิกในกลุ่มมีจิตสาธารณะในการทำงานเพื่อส่วนรวม รู้จักความมีน้ำใจ และเสียสละเพื่อส่วนรวมและทำงานร่วมกับบุคคลอื่นได้สามารถนำไปปรับใช้ใน การดำเนินชีวิตในสังคมได้จริงตลอดจนนำไปแบบอย่างสำหรับทำงานในรูปแบบอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่ดีต่อไ ขอปรบดังๆ ชมชเชยให้ครับ

ผอ.โย เขียนข่าว/รายงาน

โครงการเลี้ยงกบ

โรงเรียนบ้านดงสว่างจัดทำโครงการเลี้ยงกบ มีผู้รับผิดชอบ คือ คุณครูประจักษ์ เจริญไชยและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นกิจกรรมต่อเนื่องดำเนินการทุกปีการศึกษา มีผลผลิตสนับสนุนโครงการอาหารของโรงเรียนมาโดยตลอด สถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และนักเรียน เด็กๆ ได้ความรู้ มีความรับผิดชอบ รู้หน้าที่ ถือเป็นกิจกรรมเด่นอีกกิจกรรมหนึ่งของโรงเรียน ขอให้ดำเนินการเพื่อประโยชน์ของผู้เรียนต่อไป

โรงเรียนบ้านดงสว่าง  ข่าว/ประชาสัมพันธ์  4 กันยายน 2554

น้ำใจงาม

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ผอ.โยธิน เขียววิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงสว่าง รับมอบลูกแก้วมังกรผลไม้จากสวนของคุณสุดที่รัก ฮุดเซน สมทบอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน อิ่มบุญผู้ให้ อิ่มใจผู้ดู อิ่มท้องลูกหลาน ขอบพระคุณน้ำใจงามของท่านมา ณ โอกาสนี้ ขอให้ประสบความสำเร็จร่ำรวยตลอดไป

โรงเรียนบ้านดงสว่าง สพป.สกลนคร เขต 2  ข่าว/ประชาสัมพันธ์

ทอดเทียนพรรษา 54

คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านดงสว่าง และกรรมการสถานศึกษา นำโดย ผอ.โยธิน เขียววิชัย ร่วมทำบุญทอดเทียนพรรษา ณ วัดผาเทพนิมิตร บ้านดงสว่าง มีหลวงปู่บุญพิน เมตตารับเทียนพรรษารับอนิสงฆ์ผลบุญถ้วนหน้า สุขใจรับบุญทุกๆ คน ขอให้มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป

โรงเรียนบ้านดงสว่าง ข่าว

ผอ.เขตพบเพื่อนครู ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 อ.นิคมน้ำอูน

เมื่อต้นภาคเรียนที่ผ่านมา นายไพบูลย์ ชวรุ่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พบเพื่อนครู เพื่อมอบนโยบายการขับเคลื่อนการศึกษาร่วมกัน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ 2 อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร มีคณะครูทั้งอำเภอเข้ารับทราบนโยบาย และการแสดงความสามารถ “รำเซิ้ง”ของนักเรียนจากโรงเรียนบ้านดงสว่าง ปิดท้ายด้วยงานเลี้ยงพบปะสังสรรค์ สุขสรรค์กันถ้วนหน้า รับนโยบายกันถ้วนทั่ว เพื่อร่วมกันพัฒนาการศึกษาของ สพป.สกลนคร เขต 2 ร่วมกันต่อไป

ผอ.โยธิน เขียววิชัย โรงเรียนบ้านดงสว่าง ข่าว/ประชาสัมพันธ์